Vi kuttet 9 måneder, millionbeløp og høyrisiko fra et prosjekt — på bare noen få dager. Hvordan?

8

Dager brukt

7

Antall deltakere

2

Prototyper

I 2019 hjalp Løpe Orkla å kutte 9 måneder av tiden de vanligvis pleide å bruke fra idé til marked. Hvordan er det mulig uten å gå på bekostning av kvalitet eller kundetilfredshet? 

 

Nøkkelen er innovasjonsmetoden Design Sprint 2.0.

“Et tankskip som Orkla har ikke lett for å forandre seg når det skjer noe i horisonten. Vi samarbeider med Løpe for å kunne nå målene våre. I dag er det kundeinnsikt som er det største konkurransefortrinnet hvis du har lyst til å vokse og vite hvordan du skal agere i forhold til markedet. Utfordringen for oss, som er en forvalter av sterke merkevarer, er å innovere rundt løsninger og tjenester som kan selge mer av disse merkevarene i nye kanaler der kunder nå beveger seg,” sier Cecilie Sand, forretningsutvikler i Orkla New Business Lab.

Hun og teamet hennes hadde en idé til en ny tjeneste, men ønsket å kutte både risiko, kostnader og tid i forbindelse med prosjektet. Hun tok derfor kontakt med Løpe, som er eksperter på Design Sprint.

Løpe satte opp et Design Sprint-kvartal som tok Orklas team fra idé til lansering i markedet på kun tre måneder, ved hjelp av tre nøkkelelementer:

 • Et tverrfaglig team fra Orkla

 • Et ekspertteam fra Løpe

 • Et konkret tre måneders roadmap

Orkla lanserte den nye tjenesten 123bursdag.no kun 3 måneder etter første sprint med Løpe. Fordi tjenesten ble lansert så raskt, kunne Orkla lære og justere kursen tidlig, unngå feil og senke risiko. Dette har spart Orkla for ca 9 måneder med arbeid, og millioner av kroner: “Med tradisjonelt prosjektarbeid tok det fort et år fra vi fikk en idé til den var ute i markedet. Nå kan vi være ute i markedet og teste etter tre måneder.” - Cecilie Sand.

Løpe har senere gjennomført 6 sprinter med Orkla. 

"Vi bruker Løpe for å nå målene våre."

- Cecilie Sand, forretningsutvikler i Orkla New Business

 
 

Løpe hjalp BDO med å lage og teste et nytt digitalt prosessverktøy for å skape merverdi til sine kunder, ved hjelp av Design Sprint.

4

Dager brukt

8

Antall deltakere

1

Prototype

Løpe gjennomførte en Design Sprint med BDO for å hjelpe dem med å skape et nytt digitalt verktøy for interne arbeidsprosesser. BDO er et internasjonalt selskap og har samme utfordringer som mange andre store organisasjoner: Teamene er ofte ikke lokalisert på samme sted, noe som skaper siloer og vanskeliggjør full utnyttelse av kompetanse hos andre team.

 

Ved hjelp av en 4-dagers sprint hjalp Løpe BDO med å matche sine kunders behov med riktig ekspertise på tvers av organisasjonen, noe som igjen førte til økt merverdi og kundetilfredshet.  

Dette klarte vi ved å finne en mer strukturert måte å identifisere og tilby merverdi (bundles of services) til kundene på. Løsningen ble en ny digital tjeneste som hentet data fra allerede eksisterende systemer i BDO, og brukte disse dataene på nye måter slik at man kunne utnytte mer av ekspertisen i BDO og sørge for at kvaliteten på tjenestene ble enda bedre.

Resultatet ble økt samarbeid på tvers av teamene i BDO, ansatte som ble mer motivert for å jobbe med merverdi fordi de fikk et verktøy som gjorde det enkelt, og viktigst av alt - mer fornøyde kunder!

"Det har vært en utrolig morsom, lærerik og intens sprint med Løpe. Veldig gøy å gå fra et komplekst problem til et konkret produkt på bare 4 dager!"

- Miriam Kringen Molnar
Manager, Learning and Development in BDO

Løpe hjalp DSB med å forbedre en søknadsprosess ved bruk av Design Sprint.

Løpe gjennomførte en Design Sprint med DSB for å hjelpe dem med å forbedre en manuell søknadsprosess, ved å hjelpe dem med å bygge og teste en digital prototype av prosessen.

 

I løpet av sprinten fokuserte vi på den prosessen som utlendinger må igjennom for å søke om godkjennelse av tidligere arbeidserfaring fra utlandet. Vi avsluttet sprinten med 5 nettbaserte brukerintervjuer der vi testet den nye prosessen. Teamet lærte mye om hvordan en potensiell løsning på søknadsproblemet kan se ut, og de ønsker å integrere Design Sprint som en del av sin organisasjon.

 

Antall deltakere

8

7

2

Dager brukt

Prototyper

 

Løpe hjalp Sparebank 1 Forsikring med å designe og teste en digital prototype på bare 4 dager

Løpe gjennomførte en Design Sprint med Sparebank 1 Forsikring for å hjelpe et mangfoldig team med å samle seg om en ny produkt-retning.

 

I løpet av den 4-dager lange sprinten kom teamet opp med mange fantastiske ideer og de bygget en realistisk, digital prototype. Prototypen ble testet på 5 brukere, og tilbakemeldingene fra testene ga dem innsikt om veien videre.

"Løpe er den beste Design Sprint-partneren vi kunne sett for oss. De pushet oss til å komme oss raskt videre og til å jobbe effektivt sammen. Sprinten bidro definitivt til økt lagånd og hjalp oss med å forstå hvor vi skal gå videre."

- Stine Bakke-Haugseth, leder for Spinn, SpareBank 1

Antall deltakere

8

7

2

Dager brukt

Prototyper

Kickstart av et nytt digitalt produkt for Shifter,

et ledende norsk innovasjons-mediehus

4

Dager brukt

7

Antall deltakere

2

Prototyper

Shifter er det ledende mediehuset om startups og den nye økonomien i Norge. Da de ønsket å utvikle et nytt digitalt produkt kontaktet de Løpe for å kjøre en Design Sprint.

Sammen gjennomførte vi en Design Sprint 2.0 ved Mesh i Oslo. På 4 dager laget vi digitale prototyper og testet dem med 5 ekte brukere.

"Vi var veldig fornøyde med å ha Løpe til å fasilitere designsprinten vår. Den største fordelen var at teamet ble enige om hva vi skulle gjøre med vårt nye digitale produkt. Begge fasilitatorene er enkle å ha med å gjøre, hardtarbeidende og veldig kompetente."

- Lucas Weldeghebriel, gründer, Shifter

Løpe hjalp et av Norges største forsikringsselskaper med å bygge og teste digitale produkter

5

Dager brukt

10

Antall deltakere

2

Prototyper

Tryg er Nordens nest største leverandør av generell forsikring. I forsikrings-bransjen er det stor konkurranse om å knytte seg tettere til kundene. Derfor er det viktig å utvikle nye digitale produkter som brukerne liker. 

Løpe hjalp Tryg med å bygge og lage prototyper av to digitale produkter ved å guide dem gjennom en designsprint. Dette hjalp dem å forstå hva slags produkter de burde utvikle. De var svært fornøyde med resultatet og ønsker å gjennomføre flere sprinter med Løpe. 

"Å kjøre en sprint med Løpe var en god mulighet til å få hele prosjektteamet ombord og til å teste ideene våre tidlig, på faktiske brukere. Vi fikk gjort veldig mye på kort tid, og vil definitivt gjøre dette igjen!"

- Margrete Birkeland, Senior Business Developer, Tryg

 
 

Løpe hjalp en av Norges mest lovende startups

med å lage prototype av en ny plattform

for nettbasert undervisning

5

Dager brukt

6

Antall deltakere

1

Prototype

Learnlink er en digital plattform for privatundervisning. De er markedsledende i Norge og kontaktet Løpe fordi de ønsket å utvide tilbudet sitt til nye markeder, og da spesifikt til markedet for nettbasert privatundervisning.

I en 5-dager lang Design Sprint bygget og testet vi en plattform med 5 brukere, og teamet fikk verdifull innsikt for utviklingen videre.

Vi hjalp Hold, en raskt voksende produktivitets-app, med å bygge og teste to digitale prototyper på 5 dager

5

Dager brukt

6

Antall deltakere

2

Prototyper

Hold er en produktivitets-app som hjelper folk med å få ting gjort ved å få dem bort fra telefonene sine. Løpe fasiliterte en Design Sprint med dem med mål om å finne en måte å integrere et sosialt aspekt i appen, for å skape økt bruk.

 

For Hold ble det ikke bare prototypen og tilbakemeldingene som var verdifulle resultater av designsprinten. Etter at teamet hadde utviklet og testet to prototyper med 5 brukere, og fått reelle data, skjedde det en holdningsendring hos dem. De innså hvor raskt det faktisk er mulig å bevege seg, og hva det virkelig vil si å ha brukeren i fokus.

 

I en anonym undersøkelse gjennomført etter designsprinten kunne hvert teammedlem rapportere om:

 • Økt hastighet i teamarbeid

 • Økt fokus på sluttbrukeren

 • Økt tillit til egne kreative evner og den kreative prosessen

 

Denne endrede innstillingen har gjort Hold i stand til å bevege seg mye raskere. I dag vet de hvordan de kan oppnå klare resultater på noen få dager, i stedet for måneder.

Astronaut - Mer enn en produktiv og kreativ uke

5

Dager brukt

4

Antall deltakere

1

Prototype

Astronaut er en rekrutteringsplattform hvor folk kan få betalt for å koble venner med jobber. Løpe gjennomførte en sprint med teamet med mål om å finne en spennende, givende og personlig måte å hjelpe venner med å finne jobber på. 

 

Ifølge Håkon Weløy Aarseth, CEO i Astronaut, var designsprinten mer enn bare en produktiv og kreativ uke. Den representerte et skifte i tankemønster og holdninger. På bare 5 dager fikk de følgende resultater:

 • Bygget en prototype, testet den med 5 brukere og fikk verdifulle data 

 • Skiftet til et raskere, mer brukersentrert mindset 

 • Lærte innovasjonsverktøy og -teknikker som bruker av de beste selskapene i verden

Dette skiftet i tankemønster har gjort at Astronaut kan bevege seg raskere når det kommer til lage produkter som brukerene vil ha. Sprinten ga også en boost av kreativ energi til teamet.

 
 
 

Lær Design Sprint

Løpe

Chr. Krohgs gate 1, 0186 Oslo

viljar@lope.design
+47 926 85 120

 

 • Linkedin - Hvit Circle
 • Facebook - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle

© 2020 by Løpe. Designed in Norway with love.