Design Sprint

 

En Design Sprint er en oppskrift på hvordan man går fra et problem til å teste løsninger med ekte brukere på kun fire dager. Metoden bygger på teorien bak Design Thinking og Lean Startup. Forskjellen er at den er mer executable. Det er en snarvei som lar deg gå fra en ide til å lære, uten å utvikle noe. 

Lean Startup Iterasjonssyklus

Ideen bak Lean Startup er veldig god. Du har en idé, du bygger en MVP og lanserer for å få data fra brukerne, også itererer du. Problemer er at byggingen alltid ender opp med å ta mye lenger tid enn forventet: 

Problemet

Problemet oppstår fordi team tolker metoden slik at de må bygge et fungerende produkt som de må lansere før de kan få data. Dette resulterer typisk i at team i realiteten bruker flere måneder på å bygge en MVP. Dermed tar lærings-syklusen alt for lang tid. 

Løsningen

I en Design Sprint er tanken å få data på kun 4 dager. Vi hopper over bygging og lansering av en MVP. Istedenfor "faker" vi en digital prototype som vi tester med 5 brukere i et intervju. På denne måten kan man spare måneder med arbeid.  

Hvorfor Design Sprint?

Design Sprint er den raskeste måten å få et team på rett spor med et digitalt produkt. 

 

Den inneholder over 20 øvelser, som alle er håndplukket fra Design Thinking, tjenestedesign og forretningsstrategi. Sprinten tilsvarer en iterasjon på produktet. Den ble utviklet Google Ventures for å hjelpe startups å utvikle de rette produktene raskere. 

I dag brukes den av verdens beste selskaper. Google, Facebook og Airbnb har alle interne akademier for opplæring av "Sprint Mastere". Den første Sprint Konferansen ble holdt i November 2017 av Google Design. 

Design Sprint 2.0

Løpe har tatt GVs sprint som base og videreutviklet den på vår egen måte. Gjennom eksperimentering har vi funnet ut at vi klarer å forkorte de to første dagene i GVs sprint til kun en dag  Vi har også forbedret kart-øvelsen og storyboard-øvelsen mye. Produktet er Design Sprint 2.0.

På mandag tegner vi et kart og skisserer løsninger. På tirsdag bestemmer vi hvilke skisser vi vil bygge og lager et storyboard. På onsdag prototyper vi og på torsdag tester vi prototypene på fem brukere.

Iterasjonssprint

Om du ønsker å ende opp med en mer "produksjons-klar" prototype kan vi gjøre en iterasjonssprint uken etter. Den er litt forskjellig: 

Verdien av en Sprint

Ifølge våre kunder er den viktigste verdien av en sprint ikke prototypene eller intervjuene, men endringen i kulturen i teamet. Etter en sprint forstår de hvor fort det er mulig å få data og hva det å være brukersentrert virkelig betyr. 

FAQ

Hvorfor løpe en sprint?

Fordi 72 % av alle nye produkter feiler. Som regel fordi brukerne ikke vil bruke produktene så mye som forventet. En design sprint er den beste måten å finne ut om et produkt vil feile, før du investerer mye tid og energi.  

 

Hva er resultatet? 
 • Løse et problem på 4 dager og potensielt spare måneder med arbeid. 

 • Forbedre teamarbeid ved å lære verdens beste arbeidsmetoder. 

 • Bli mer bruker-sentrert ved å lære rask prototyping og testing gjennom å gjøre det. 

Hva trenger du for å løpe en sprint? 
 • Et viktig problem det haster å løse.

 • Et team med de 4-7 personene med mest kunnskap om problemet.

 • Dedikert i to dager.

 • Et stort møterom booket i to dager.  

Hva er eksempler på et viktig problem?
 • Utvikle et nytt digitalt produkt.

 • Forbedre et eksisterende produkt.

 • Teste en ny feature​.

Hvordan føles en sprint? 
 • Det føles som de mest produktive dagene du noen gang har hatt. 

 • De blir fasilitert gjennom sprinten minutt for minutt. 

 • Sprinten inneholder mange energizers og pauser. 

 • Teametarbeidet styrkes og man har mye morro. 

Hva sitter du igjen med? 
 • En eller flere innovative løsninger på problemet i form av en testet prototype. 

 • Fem brukerintervjuer og tester på video. 

 • Et team med en klar retning for hvor de skal videre. 

 • Et team som har forstått hvor fort man kan bevege seg og hva brukersentrert utvikling virkelig betyr. 

 • Metoder og teknikker i verdensklasse. 

Metoder og teknikker for hva? 

 • Hvordan lage brukerkart smart og kjapt. 

 • Hvordan idémyldre effektivt og kreativt.

 • Hvordan alle kan skissere gjennom en 4 stegs metode. 

 • Hvordan ta avgjørelser uten å kaste bort tid på diskusjoner. 

 • Hvordan lage et storyboard uten å kaste bor tid på diskusjoner. 

 • Hvordan lage en digital prototype på en dag. 

 • Hvordan gjennomføre bruker-intervjuer og tester.

Fasilitering teller. 

Om ditt team ønsker å løpe en design sprint så trenger dere en erfaren fasilitator. Sprinten består av mer enn 20 øvelser. Erfarne fasilitatorer holder dere hånden gjennom hver øvelse og sørger for at dere har høyt energinivå og fokus gjennom hvert minutt av sprinten.

Run a sprint

Løpe

c/o Startup Campus

Chr. Krohgs gate 1, 0186 Oslo

viljar@lope.design
+47 926 85 120

 

 • Facebook Social Icon

© 2020 by Løpe. Designed in Norway with love.