top of page
Design Sprint

En Design Sprint er en oppskrift på hvordan man går fra et problem til å teste løsninger med ekte brukere på kun fire dager. Metoden bygger på teorien bak Design Thinking og Lean Startup. Forskjellen er at den er mer gjennomførbar. Det er en snarvei som lar deg gå fra idé til læring,

uten å utvikle noe. 

Lean Startup's iterasjonssyklus

Lean Startup Iteration Cycle

Ideen bak Lean Startup er veldig god. Du har en idé, du bygger en MVP (Minimum Viable Product) og lanserer for å få data fra brukerne, også itererer du. Problemet er at byggingen alltid ender opp med å ta mye lenger tid enn forventet: 

Problemet

Problem with Lean Startup

Problemet oppstår fordi team tolker metoden slik at de må bygge et faktisk fungerende produkt som de må lansere før de kan få data. Dette resulterer typisk i at team i realiteten bruker flere måneder på å bygge en MVP. Dermed tar læringssyklusen alt for lang tid. 

Løsningen

Solution - The Design Sprint

I en Design Sprint er tanken å få data, og dermed læring, på kun 4 dager. Vi hopper over bygging og lansering av en MVP. Istedenfor lager vi en digital prototype som vi tester med ekte 5 brukere i intervjuer. På denne måten kan man spare måneder med arbeid.  

Hvorfor Design Sprint?

Design Sprint er den raskeste måten å få et team samlet og fokusert på rett spor med et digitalt produkt. 

 

Den inneholder over 20 øvelser, som alle er håndplukket fra Design Thinking, tjenestedesign og bedriftsstrategi. Sprinten tilsvarer en iterasjon på produktet. Den ble utviklet Google Ventures for å hjelpe startups med å utvikle de rette produktene raskere. 

I dag brukes Design Sprint av verdens beste selskaper. Google, Facebook og Airbnb har alle interne akademier for opplæring av "Sprint Mastere". Den første Sprint-konferansen ble holdt i November 2017 av Google Design. 

Ville Sprint-81.jpg

Design Sprint 2.0

Løpe har tatt GVs sprint som base og videreutviklet den på vår egen måte. Gjennom eksperimentering har vi funnet ut at vi klarer å forkorte de to første dagene i GVs sprint til kun én dag. Vi har også forbedret kart-øvelsen og storyboard-øvelsen mye. Resultatet er Design Sprint 2.0.

På mandag tegner vi et kart og skisserer løsninger. På tirsdag bestemmer vi hvilke skisser vi vil bygge og lager et storyboard. På onsdag lager vi prototype og på torsdag tester vi prototypen på fem brukere.

4-day Design Sprint Calendar

Iterasjonssprint

Om du ønsker å ende opp med en mer "produksjonsklar" prototype kan vi gjøre en iterasjonssprint uken etter. Den er litt annerledes: 

Iteration Design Sprint Calendar
4 step sketching

Verdien av en Sprint

Ifølge kundene våre er ikke den viktigste verdien av en sprint selve prototypene eller intervjuene, men endringen i kulturen og tankemønsteret i teamet. Etter en sprint forstår de hvor fort det faktisk er mulig å få data og hva det å jobbe brukersentrert virkelig betyr. 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor løpe en sprint?

Fordi 72 % av alle nye produkter og tjenester mislykkes. Som regel fordi brukerne ikke er like interessert i produktet som forventet. En designsprint er den beste måten å finne ut om et produkt vil feile, før du investerer mye tid, energi og ressurser.

 

Hva er resultatet? 
 • Løse et problem på 4 dager og potensielt spare måneder med arbeid

 • Forbedret teamarbeid ved å lære verdens beste arbeidsmetoder

 • Bli mer brukersentrert ved å lære rask prototyping og testing gjennom å gjøre det selv

Løpe_-_Spring_Design_Bootcamp-25.jpg
Hva trenger du for å løpe en sprint? 
 • Et viktig problem det haster å løse

 • Et team med de 4-7 personene med mest kunnskap om problemet

 • Dedikert i to dager

 • Et stort møterom booket i to dager

Hva er eksempler på et viktig problem?
 • Utvikling av et nytt digitalt produkt

 • Forbedring av et eksisterende produkt

 • Testing av en ny funksjon/egenskap​

Hvordan føles en sprint? 
 • Det føles som de mest produktive dagene du noen gang har hatt

 • Dere blir veiledet gjennom sprinten minutt for minutt av en erfaren fasilitator

 • Sprinten inneholder mange energizers og pauser

 • Teamarbeidet styrkes og man har mye moro!

Sensemaking
Hva sitter du igjen med? 
 • En eller flere innovative løsninger på problemet i form av en testet prototype

 • Fem brukerintervjuer og tester på video

 • Et team med en klar retning for hvor de skal videre

 • Et team som har forstått hvor fort man faktisk kan bevege seg, og hva brukersentrert utvikling virkelig betyr

 • Metoder og teknikker i verdensklasse

Metoder og teknikker for hva? 

 • Hvordan lage brukerkart smart og kjapt

 • Hvordan idémyldre effektivt og kreativt

 • Hvordan alle kan lage skisser gjennom en 4-stegs metode

 • Hvordan ta avgjørelser uten å kaste bort tid på diskusjoner

 • Hvordan lage et storyboard uten å kaste bort tid på diskusjoner

 • Hvordan lage en digital prototype på én dag

 • Hvordan gjennomføre brukerintervjuer og -tester

Fasilitering teller 

Om teamet ditt ønsker å løpe en Design Sprint så trenger dere en erfaren fasilitator. Sprinten består av mer enn 20 øvelser. Erfarne fasilitatorer holder dere hånden gjennom hver øvelse og sørger for at dere har et høyt energinivå og fokus gjennom hvert minutt av sprinten.

bottom of page